Rv3 Atna

Prosjektbeskrivelse:

Rv3 Atna, Bjøråneset bru til Atna Camping. Samarbeids prosjekt Med Gjermundshaug Anlegg.  Bredeutvidelse av ti kilometer veg og ny veglinje fra Bjøråneset bru. Opparbeidelse av busslommer, kontrollplass og bredeutvidelse av Bjøråneset bru.

Prosjekter

  • Velg kategori:
  • Alle