Rv3 Kvikne, Ulset – Storengbru

Prosjektbeskrivelse:

Rv3 Kvikne, Ulsethandel – Storengbru. Bygging av gang- og sykkelveg og busslommer ved Ulsethandel og Storengbru. Side forflytting av Rv3 ved Storengbru.

Prosjekter

  • Velg kategori:
  • Alle