Rv3 Kvikne, Yset – Vollan

Prosjektbeskrivelse:

Rv3 Kvikne, Yset – Vollan, bygging av gang- og sykkelveg fra Ysethandel til Vollanbru. Opparbeidelse av busslommer og flytting av hytteveg for fremføring av ny veglinje Rv3 Vollansvingen.

Prosjekter

  • Velg kategori:
  • Alle